WHOA – quick-scan debiteuren

Mirus is al meer dan 25 jaar een door banken en curatoren erkend specialist op het gebied van uitwinning en waardebepaling van (verpande) debiteurenportefeuilles in distress.

Liquidatiewaarde

De liquidatiewaarde van een debiteurenportefeuille wordt door Mirus bepaald op basis van:

  • Kenmerken van de debiteurenportefeuille

  • Kenmerken ten aanzien van de aard van de activiteiten van de onderneming
  • In ruim 25 jaar behaalde resultaten met betrekking tot het uitwinnen van debiteurenportefeuilles

M2i is een applicatie door Mirus ontwikkeld waarmee geautomatiseerd de liquidatiewaarde van een debiteurenportefeuille kan worden bepaald.

M2i leent zich bij uitstek voor WHOA trajecten waarbij snel, met beperkte input vanuit de onderneming en tegen lage kosten een onderbouwde liquidatiewaarde van de debiteuren wordt verlangd.

M2i samengevat

Rapportage: analyse en liquidatiewaarde van de debiteurenportefeuille

Benodigde input:

  1. Debiteurenlijst (in excel op factuurniveau met NAW-gegevens)
  2. Antwoord op enkele gerichte vragen gerelateerd aan de branche waarin de onderneming actief is
    (telefonisch / ca. 15 min)

Doorlooptijd: 24 uur*
*na ontvangst benodigde input

Kosten: € 1.500 (ex btw)

M2i quick-scan aanvragen