Debiteurenportefeuilles; audit, waardebepaling en uitwinning in bijzondere bedrijfssituaties voor pandhouders en curatoren

Debiteurenportefeuilles; audit, waardebepaling en uitwinning in bijzondere bedrijfssituaties voor pandhouders en curatoren

Oplossingen voor complexe debiteurenportefeuilles

De verschillende diensten hebben betrekking op:
Audit en advisering
Waardebepaling
Monitoring
Incasso of het begeleiden van de uitwinning

Scenario gebaseerde waardebepaling

Scenario analyse is gekwantificeerd op basis van uitgangspunten ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Hoe gedraagt de waarde van een debiteurenportefeuille zich binnen verschillende veronderstellingen? Met behulp van door Mirus ontwikkelde modellen voor waardebepaling worden de analyses uitgevoerd. Het onderhouden en optimaliseren van de modellen is een continue proces.

Wat is een debiteurenportefeuille?

De focus van onze activiteiten richt zich op debiteurenportefeuilles bestaande uit afnemerskrediet in de B-to-B markt. De relatie tussen de financiële instelling en de kredietnemer heeft daarbij onze bijzondere aandacht. Een debiteurenportefeuille wordt veelal aan een financiële instelling verpand.

Over Mirus

Waar staat Mirus voor?
De verschillende diensten hebben betrekking op debiteurenportefeuilles en daaraan gerelateerde onderhanden werk en garantie posities. De activiteiten van Mirus hebben betrekking op de debiteurenportefeuille in al haar facetten.

Definitie: een debiteurenportefeuille is een verzameling van kredieten gerelateerd aan door de crediteur geleverde of nog te leveren producten en/of diensten die in de B-to-B markt aan afnemers worden verstrekt.

Onze kernwaarden

Transparante manier van werken

Resultaatgericht

Professionele en persoonlijke aanpak

Snelheid van handelen in specifieke fasen van het proces

Innovatief in productontwikkeling

Verantwoording aan stakeholders over het behaalde resultaat

Debiteurenportefeuille: de puzzel en de oplossing

Debiteurenportefeuille: de puzzel en de oplossing

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.