Over Mirus

Drie invalshoeken

De activiteiten van Mirus zijn gerelateerd aan de debiteurenportefeuille en garantiepositie in al haar facetten. Dat vraagt om een nadere omschrijving van debiteurenportefeuille gezien de vele soorten ervan. Een debiteurenportefeuille is een verzameling van krediet dat in de B-to-B markt aan afnemers wordt verstrekt.

Drie benaderingswijze bij de aanpak van Mirus kunnen onderscheiden worden:

Debiteurenportefeuille als object van financiering: audit, waardebepaling en advies

Debiteurenportefeuille als weerslag van concreet zakendoen

Debiteurenportefeuille als onderdeel van de zekerhedenpositie van een financier: waardebepaling en uitwinning

Model

Specialismen

De drie benaderingswijzen zijn drie verschillende, onderling samenhangende specialismen.

Er zijn globaal twee manieren om een debiteurenportefeuille door een financiële instelling te laten financieren (asset based finance). Enerzijds door middel van factoring, waarbij per factuur een financiering wordt verstrekt. Anderzijds op basis van een borrowing-base waarbij, op basis van het totaal van de portefeuille en een aantal correcties daarop, een financiering wordt verstrekt.

Mirus kan als onafhankelijke partij een oordeel geven over de kwaliteit van de debiteurenportefeuille als onderdeel van een asset based financiering. De inschatting van de financiële instelling, of het bedrijf, wordt daardoor nader onderbouwd dan wel weerlegd. Daarbij ontstaat inzicht in de procedures en de werkwijze waarop afspraken worden gemaakt met klanten en inzicht in de wijze van zakendoen. Ook acties die worden genomen wanneer afspraken niet worden nagekomen worden daarin betrokken, evenals de interne procedures bij het beoordelen van nieuwe klanten.