Bankgaranties

Onderdeel van het verstrekte obligo door financiers kunnen ten gunste van derden gestelde bankgaranties vormen. De garanties kennen een veelheid aan vormen en namen; performance guarantee, completion guarantee, performance bond, performance payment bond of surety bond. Voor de financier vormen de gestelde garanties een off-balancesheet exposure.

Inzicht

Het is in bepaalde scenario’s van evident belang om snel en duidelijk inzicht te krijgen op het totaal van de gestelde bankgaranties ten laste van een onderneming. Aspecten die bij de beoordeling een belangrijke rol spelen zijn onder meer:

Condities, looptijd en koppeling aan contracten

Integrale financiële positie van de begunstigde (crediteur, debiteur, stakeholder etc.)

Jurisdictie

Gevolgen van onterechte aanspraken

Garanties

Daarnaast kan er sprake zijn van door derden (bijvoorbeeld andere financiële instellingen) gestelde garanties. Ook dergelijke garanties dienen snel inzichtelijk gemaakt te worden om de overall positie tegenover de verschillende stakeholders te kunnen bepalen.